calorimetry

calorimetry
kalorimetrija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Fizikinių, cheminių, biologinių procesų šilumos kiekio ir šiluminių efektų matavimo metodų visuma. atitikmenys: angl. calorimetry vok. Kalorimetrie, f rus. калориметрия, f pranc. calorimétrie, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Calorimetry — is the science of measuring the heat of chemical reactions or physical changes. Calorimetry involves the use of a calorimeter. The word calorimetry is derived from the Latin word calor , meaning heat. Scottish physician and scientist Joseph Black …   Wikipedia

  • Calorimetry — Cal o*rim e*try, n. (Physics) Measurement of the quantities of heat in bodies. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • calorimetry — [kal΄ə rim′ə trē] n. [< L calor (see CALORIE) + METRY] measurement of the quantity of heat calorimetric [kal΄ə ri me′trik, kə lôr΄əme′trik] adj. calorimetrical …   English World dictionary

  • calorimetry — kalorimetrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vyksmuose sugeriamo ar išskiriamo šilumos kiekio matavimo būdų visuma. atitikmenys: angl. calorimetry vok. Kalorimetrie, f; Wärmemengenmessung, f; Wärmemessung, f rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • calorimetry — kalorimetrija statusas T sritis chemija apibrėžtis Procesuose sugeriamo ar išskiriamo šilumos kiekio matavimo būdų visuma. atitikmenys: angl. calorimetry rus. калориметрия …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • calorimetry — kalorimetrija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. calorimetry; heat measurement vok. Kalorimetrie, f; Wärmemengenmessung, f; Wärmemessung, f rus. измерение тепла, n; калориметрия, f; тепловое измерение, n pranc. calorimétrie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • calorimetry — calorimeter ► NOUN ▪ an apparatus for measuring the amount of heat involved in a chemical reaction or other process. DERIVATIVES calorimetric adjective calorimetry noun …   English terms dictionary

  • Calorimetry in cold fusion experiments — Calorimetry is an essential part of cold fusion experiments.Cold fusion researchers use different types of calorimeters: isoperibolic, flow, Seebeck. [harvnb|Storms] The accuracy of the calorimetry has been critiqued by Lewis,cited in… …   Wikipedia

  • calorimetry — noun see calorimeter …   New Collegiate Dictionary

  • calorimetry — n. [L. calor, heat; metricus, of measuring] The measurement of heat exchange in an organism or in a system …   Dictionary of invertebrate zoology

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”